Home 2018-01-16T11:20:22+00:00

“Je goed voelen is een kwestie van goed voelen” – Rient Ritskes

Er kunnen momenten in je leven zijn waarop zich vragen of situaties aandienen waar je alleen niet altijd even eenvoudig uitkomt of waarbij je behoefte hebt aan een betrokken ‘buitenstaander’ met een open en objectieve kijk op zaken.

Dan kan ik je net die tijdelijke professionele ‘steun in de rug’ bieden die je nodig hebt.

Ieder mens ontwikkelt van jongs af aan manieren hoe om te gaan met zichzelf en zijn/haar omgeving. Dit ontwikkelingsproces is steeds in beweging en gaat ons hele leven lang door. Het werkt doorgaans in je voordeel en leidt tot persoonlijke groei. Soms lijkt dit proces op één of meerdere terreinen in je leven vast te lopen en kun je geblokkeerd raken. De manier waarop je dingen altijd hebt gedaan lijkt eerder in je nadeel te werken en helpt je niet langer om je mogelijkheden en groeikansen aan te spreken.

Wanneer dit langer aanhoudt, kunnen je vragen/problemen uitmonden in klachten van psychische, emotionele of fysieke aard. Gevolg kan zijn dat werk of relaties eronder gaan lijden of dat je in algemene zin steeds minder levenslust ervaart, minder onderneemt en in een neerwaartse spiraal terechtkomt.

Welke conclusies en overtuigingen over jezelf en je omgeving spelen, vaak onbewust, een rol in bepaalde situaties? Wat zijn hiervan de voor- en nadelen? Door je hiervan bewust te worden kun je opnieuw in beweging komen. Je zal nieuwe mogelijkheden ter beschikking krijgen qua denken, voelen en handelen. Zodat je uiteindelijk gemakkelijker kunt omgaan met jezelf en je omgeving en meer en bewustere keuzes kan maken. Hierdoor kan een veranderingsproces van binnenuit in gang gezet worden en kun je de kwaliteit van je leven verbeteren.

Therapie is bedoeld om patronen aan de oppervlakte te brengen.

Redenen waarom je kunt besluiten therapie te gaan volgen zijn bijvoorbeeld:

 • Je hebt vaak negatieve gedachten
 • Je bent snel uit je evenwicht
 • Je maakt niet gemakkelijk contact met anderen
 • Je kunt moeilijk ´nee´ zeggen
 • Je hebt het idee dat je vastloopt
 • Je wilt beter kunnen omgaan met conflicten
 • Je relatie heeft nieuwe impulsen nodig
 • Je wilt van onrust- of angstgevoelens af
 • Je voelt je somber, lusteloos, vermoeid
 • Je hebt gebeurtenissen meegemaakt, waar je niet los van komt
 • Je hebt verlies ervaren (mensen die je lief zijn, relatie, miskraam, abortus, gezondheid, werk)
 • Je verlangt naar een zinvoller bestaan

Het luisteren zonder oordeel en met volledige aandacht acht ik een van de belangrijkste onderdelen van een therapeutisch proces. Ik combineer dit met een aantal therapeutische interventies die ik indien nodig kan inzetten waaronder voice dialogue, focussen en de emotionele reis. Door mijn artistieke achtergrond ben ik ook in staat je te begeleiden in je creatieve ontwikkeling.

Ik bied mijn sessies in het Nederlands en Engels aan.